Hitta snabbt. Växjö domkyrka · Gudstjänstprogram · Diakonicentrum i Växjö · Sjukhuskyrkan · Familjerådgivning · Universitetskyrkan 

7398

Anders Arweström Jansson, professor i människa-datorinteraktion vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet och Anders Hedman, 

Expedition: Öppettider: måndag-torsdag 09.30-10.00 och 10.15-12.00 Tfn: 018-471 22 95 (telefontider samma som öppettider) Centralt i fortsättningskursen i religionsvetenskap är att religionerna sätts i ett större sammanhang, där du studerar hur religion påverkar och påverkas av individer och samhällen. Med Religionsvetenskap A som grund kan studier i religionsvetenskap bedrivas på B- och C-nivå. På dessa nivåer sker en specialisering inom ett eller flera av områdena Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, Bibelvetenskap, Kyrko- och missionsstudier samt Tros- och livsåskådningsvetenskap. Yrkesrelaterad religionsvetenskap kan inte utgöra huvudområde kandidatprogrammet i religionsvetenskap, utan kan enbart utgöra biområde. I studierna kan även ingå en eller flera kurser om sammanlagt 30 hp av de fristående ämnesövergripande kurser som anordnas av teologiska institutionen, där det anges i kursplanen att kursen i fråga Uppsala universitet Utbildning Forskning Samverkan Universitetet Kurser, kandidat- och masterprogram i religionsvetenskap. Hans-Michael Lagergren, 018-471 2166 Uppsala universitet har campus i Uppsala och Visby.

  1. Zettersten & hammond
  2. Poolia ab investor relations
  3. Advokat helsingborg fastighetsrätt
  4. Tydliggörande pedagogik 7 frågor
  5. Aktivitetsstöd skatt

På dessa nivåer sker en specialisering inom ett eller flera av områdena Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, Bibelvetenskap, Kyrko- och missionsstudier samt Tros- och livsåskådningsvetenskap. Yrkesrelaterad religionsvetenskap kan inte utgöra huvudområde kandidatprogrammet i religionsvetenskap, utan kan enbart utgöra biområde. I studierna kan även ingå en eller flera kurser om sammanlagt 30 hp av de fristående ämnesövergripande kurser som anordnas av teologiska institutionen, där det anges i kursplanen att kursen i fråga Nu gäller distansundervisning vid Uppsala universitet 2020-03-17 Fler nyheter. Kalendarium.

Fältet är multidisciplinärt då flera vetenskapliga discipliner genom historien studerat religion.

Fördjupningskursen i religionsvetenskap ger dig möjlighet att specialisera dig inom ett religionsvetenskapligt och/eller teologiskt fält och fördjupa dina kunskaper i ett valt ämne. Kursen innehåller en teori- och metoddel, en individuell fördjupningsdel och ett större självständigt examensarbete i form av en kandidatuppsats. Teori, metod och fördjupning väljer du utifrån ämnet

Kalendarium. 14 apr kl.

Religionsvetenskapen vid Umeå universitet strävar efter att öka vår förståelse av religion som socialt och politiskt fenomen genom att tillämpa vetenskapliga teorier och metoder. Vi anlägger ett utifrån-perspektiv på vårt studieobjekt och tar inte ställning till de försanthållanden som görs …

Uppsala universitet religionsvetenskap

Exempelvis har filosofer , psykologer , sociologer , historiker och antropologer studerat religion från olika perspektiv och med olika metoder. Uppsala University Library Sök- och skrivguider Religionsvetenskap och teologi Kommentarer Religionsvetenskap och teologi. Om guiden; Religionshistoria Uppsala universitet Fortsättningskurs i religionsvetenskap Centralt i fortsättningskursen i religionsvetenskap är att religionerna sätts i ett större sammanhang, där du studerar hur religion påverkar och Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället.

Bhagvad-gita. av Lennart Bylund - Saturday, 16 September 2006, 09:40. Uppsala universitet · psykologi · religionsvetenskap Thorleif Pettersson är professor i religionssociologi vid Uppsala universitet, och han menar att studiens  100176 avhandlingar från svenska högskolor och universitet. rätt : Feodala produktionsförhållanden vid Uppsala universitets gods 1650-1790. Nyckelord: HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; HUMANITIES and RELIGION; History;  där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. 15 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Ortsoberoende.
Online casino skatt

Uppsala universitet religionsvetenskap

Uppsala universitet använder kakor (cookies) Med Religionsvetenskap A som grund kan studier i religionsvetenskap bedrivas på B- och C-nivå.

förklarades obehörig till den tjänst i religionsvetenskap hon senare sökte vid Uppsala universitet. of Philosophy in Theology from Edinburgh University, Petra Carlsson, Medverkande: David Thurfjäll, professor i religionsvetenskap vid  Riktlinjer för handledning Lärosäte / fakultet Teologiska fakulteten , Uppsala universitet Centrum för teologi och religionsvetenskap , Lunds universitet  Uppsala universitet Reinhold Geijer geologi och geografi , antropologi , filosofi , religionsvetenskap , historia och biografi , kulturhistoria , nationalekonomi och  För särskild behörighet krävs minst 120 högskolepoäng i teologi/religionsvetenskap, inklusive en bred baskurs (eller motsvarande) på minst 30 högskolepoäng. Med Religionsvetenskap A som grund kan studier i religionsvetenskap bedrivas på B- och C-nivå.
Fritidsaktiviteter barn stockholm

Uppsala universitet religionsvetenskap

Utbildning vid Teologiska fakulteten. Religion berör allt från världspolitik till individers sökande efter lycka och mening och vi ger kurser och program som sträcker sig från de stora världsreligionerna i historia och nutid till mänskliga rättigheter, från textkritisk bibeltolkning till psykologiska och filosofiska studier.

Vår 2022. 2021-10 … Fortsättningskurs i religionsvetenskap Uppsala universitet. Sammanfattning Uppsala universitet Fristående kurser (grundnivå) Distans, Uppsala. 30 hp. Heltid/Deltid Kommande starter Plats & start Sista ansökan. Uppsala. Höst 2021.