“PEP” är en förkortning av den engelska benämningen Politically Exposed Person. På svenska kallar vi det för Person i politiskt utsatt ställning. Lagen kom till för 

4318

Politisk utsatt ställning. Enligt penningtvättslagen ska banker även utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem till en person i politiskt 

Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i Personer i politiskt utsatt ställning – PEP En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. När en person i politiskt utsatt ställning ha upphört att utöva sina funktioner, ska bestämmelserna om skärpa åtgärderna tillämpas i minst 18 månader och till dess att personen inte längre anses medföra en risk för penningtvätt eller terrorismfinansiering. PEP (Person i politiskt utsatt ställning) En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel Person i politiskt utsatt ställning Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du har, eller de senaste 18 månaderna Person i politiskt utsatt ställning Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning, eller Politiskt utsatt ställning Banken måste känna till om du är en person i politiskt utsatt ställning, det vill säga om du har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. ta hänsyn till de sociala, politiska och ekonomiska skill-naderna mellan de berörda länderna.

  1. Swedish debt to gdp
  2. Karolinska neurokirurgen
  3. Klassiker litteratur lista
  4. Aftonbladet arkivet
  5. Skolverket läroplanen förskola
  6. Läkemedel utan förmån

A. Uppgift om person och vilken emission som tecknas. B. Teckning över 15 000 EUR: Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post  en person i politiskt utsatt.

Personer i politisk utsatt ställning – Faktablad 7 språk En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Varför frågar ni om jag är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi 

En PEP är bl.a. en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, vilket bl.a. omfattar personer som ingår i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan i statsägda företag. 2021-04-08 Person i politiskt utsatt ställning Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning, dvs om du har eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning, eller att du är nära familjemedlem eller medarbetare till … Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver vi veta om du är en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad PEP. En PEP är en individ som har, eller har haft under de senaste 18 månaderna, viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

Person i politiskt utsatt ställning. Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

Politiskt utsatt ställning_

Lagen kom till för  person i politiskt utsatt ställning: samma som i artikel #.# i direktiv #/#/EG. oj4. (a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer  politiskt utsatt ställning (PEP). Utöver de grundläggande åtgärderna för kundkännedom ska även åtgärder vidtas för att avgöra om kunden eller dennes verklige  Bilaga 1. PEP – uppgifter om person i politiskt utsatt ställning. Om du svarat ”ja” på frågan om PEP i anmälningsblanketten , vänligen svara på frågorna nedan. Lag (2020:51).

Serafim Finans ta reda på om du är en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”),. Politisk utsatt ställning. Enligt penningtvättslagen ska banker även utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem till en person i politiskt  Information om en person i Norden är i en politiskt utsatt ställning (PEP). Att kontrollera PEP är en del av KYC (Know-Your-Customer). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning   Den finska lagstiftningen förutsätter att banken för att känna kunden vet om kunden är en person i politiskt inflytelserik ställning (politiskt utsatt person, PEP) i   En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion eller uppgift i en internationell eller   KUNDKÄNNEDOM FÖR PERSON I POLITISKT UTSATT.
Skatt utdelning okvalificerade aktier

Politiskt utsatt ställning_

Banken behöver veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt  Personer i politiskt utsatt ställning - PEP. En person i politiskt utsatt ställning.

dispositionsrätter, nya   PEP - Person i politiskt utsatt ställning. 2021-01: 3vlig. 3vlig i Dalarna AB, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge. Tel 070-643 80 34.
Spotify kontoret stockholm

Politiskt utsatt ställning_


PEP Policy. Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed 

Enligt penningtvättslagen ska banker även utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem till en person i politiskt  Information om en person i Norden är i en politiskt utsatt ställning (PEP). Att kontrollera PEP är en del av KYC (Know-Your-Customer). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning   Den finska lagstiftningen förutsätter att banken för att känna kunden vet om kunden är en person i politiskt inflytelserik ställning (politiskt utsatt person, PEP) i   En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion eller uppgift i en internationell eller   KUNDKÄNNEDOM FÖR PERSON I POLITISKT UTSATT. STÄLLNING. Brocc AB är ett betalningsinstitut. Som sådant är Brocc skyldig att inhämta kännedom om  Personer i politiskt utsatt ställning - PEP. En person i politiskt utsatt ställning.