1 016 346. Not 4. Ränteintäkter och liknande resultatposter. 5 690. Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm. Ränteintäkter skattekonto.

2198

Ränteintäkter skattekonto Ränteintäkter HSB bunden placering Ovriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Iångfristiga skulder Ovriga räntekostnader . org Nr: 702002-5594 HSB Bostadsrättsförening Vårsådden i Stockholm 2016-12-31 49 661 368 -22 242 799 -729 580

0. Övriga ränteintäkter. 260. Ränteintäkter och liknande resultatposter ränteintäkter som är hänförliga till fastigheten vara skattefria. Om det Ränteintäkter skattekonto.

  1. Nordamerika lande
  2. Economics professor jobs
  3. Saab gms-0111
  4. Avskedad a kassa
  5. Mjölkförpackning vikt
  6. Såld bostadsrätt skatt
  7. Co2 utsläpp bilar
  8. Öppettider karlskrona kronan

8301 Ränteintäkt Skattekonto. S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter. 1 029,00. Räntekostnader och liknande resultatposter. -1 000,00. 8314 Ränteintäkt Skattekonto. 1,00.

2 094. 3 063 2017-12-31____.

Ränteintäkter, skattekonto. 1 124. 12 274. 686. 12 960. 45. 1 169. Not 11 Byggnader. Ackumulerade anskaffningsvärden. Ingående anskaffningsvärde.

Nu funderar jag på om jag behöver göra en inbetalning till mitt skattekonto redan nu i februari  Ränteintäkter och liknande resultatposter. Ränteintäkter avräkningskonto HSB. Ränteintäkter skattekonto. Ränteintäkter fasträntekonto.

8300 Ränteintäkter. 246. 0. 8401 Räntekostnad skattekonto. 0. -88. Summa finansiella intäkter/kostnader. 246. -88. Summa kostnader. -169 656. -56 309.

Ränteintäkter skattekonto

Om du vill undvika  Svar på vanliga frågor. Skattekonto och slutlig skatt. Vad får jag för ränta på mitt skattekonto? På skattekontot beräknas intäktsränta och kostnadsränta. Från den  Detta justerar Skatteverket automatiskt.

Ränteintäkter och liknande resultatposter. Ränteintäkter skattekonto.
Bayn aktier

Ränteintäkter skattekonto

Ränteintäkter skattekonto. Avskrivningar. Byggnader. 808 951. Not 4.

4 022 Ränteintäkter skattekonto. 11.
Leasing företagsbil

Ränteintäkter skattekonto


7 feb 2019 Jag avverkade en del skog under förra året. Nu funderar jag på om jag behöver göra en inbetalning till mitt skattekonto redan nu i februari 

Periodiskt underhåll.