Rensa bort gammal elektronik . stereoapparater kan innehålla bromerade flamskyddsmedel. kartonger är bättre än gamla kablar, elektronik eller metall.

2748

Vad ska jag tänka på när jag köper elektronik? Elektronik kan vara behandlad med bromerade flamskyddsmedel. Tungmetaller som bly kan finnas i t ex 

Bland annat kunde man konstatera att odlad lax från Norge innehåller bromerade flamskyddsmedel, PDBE. För att följa upp resultatet skickade Testfakta in fem paket norskodlad gravad lax för analys. Alla fabrikat ligger något under de halter som Naturskyddsföreningens analys visade. Giftiga flamskyddsmedel I dag innehåller en stor andel plastprodukter, både i industrin och i hemmet, bromerade flamskyddsmedel som hindrar produkterna från att börja brinna.

  1. Inkomstförsäkring kommunal vid sjukdom
  2. Portabello pilz
  3. Apoteket gullmarsplan tunnelbana
  4. Enkla servettringar
  5. Demokrati och diktatur film

plast, textilier och gummi. Inga sådana medel tillverkas i Sverige. Kunskaperna om dessa ämnens giftighet för människan eller andra organismer är ofullständiga. Många bromerade flamskyddsmedel är naturfrämmande, svårnedbrytbara och fettlösliga; egenskaper Bromerade flamskyddsmedel i bröstmjölk. De bromerade flamskyddsmedlen tillhör gruppen farliga ämnen.

Elektronik är ingen leksak och innehåller diverse mindre bra ämnen. Det kan vara till Produkter av skumgummi innehåller ofta bromerade flamskyddsmedel. 29 sep.

Bromerade flamskyddsmedel används bland annat för att brandskydda en stor del av all elektronik vi har runt omkring oss, och vissa sorter har visat sig ha likheter med miljögifter som DDT och PCB.

Elektronik är ingen leksak och innehåller diverse icke lämpliga ämnen. Det kan Produkter av skumgummi innehåller ofta bromerade flamskyddsmedel. 28 okt. 2010 — Bromerade och klorerade flamskyddsmedel är mycket vanliga.

Höga halter av bromerade flamskyddsmedel har uppmätts hos katter, medel som även kan påverka barn. Det kommer direkt från dammet i våra hem, visar ny forskning från Stockholms universitet.

Bromerade flamskyddsmedel elektronik

flamskyddsmedel för elektronik Projektet visar bl.a. att: • det finns ett stort utbud av bromfria material som möter flamskyddskravet V-0 i standarden UL 94, • frågan om halogenfria flamskyddsmedel väcktes i Europa men att det idag är Japan som leder utveck-lingen, • det saknas data om miljöeffekterna hos de halogenfria alternativen, Bromerade flamskyddsmedel tillsätts i produkter som elektronik, plast och textil för att undvika och fördröja brand. Människor exponeras för bromerade flamskyddsmedel via läckage från produkterna som sedan hamnar i luft och damm. Den huvudsakliga exponeringen sker via maten.

i plasthöljen, kablage och tryckta kretskort - framför allt i datorer - samt byggnadsmaterial, möbler och textilier. * Kartläggning av alternativ till bromerade, klorerade och fosforinnehållande flamskyddsmedel i elektronik, KemI PM 1/20 Bilagan till lagen ger otydlig vägledning • Syftet med bilagan är att vägleda skattskyldiga att få rätt avdrag. exponeras för bromerade flamskyddsmedel. Exponering Bromerade flamskyddsmedel är fettlösliga och människor kan exponeras via födan, t.ex. fet fisk.
Medicinska sekreterare utbildning

Bromerade flamskyddsmedel elektronik

Vissa är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. En del är giftiga och kan skada fortplantningsförmågan.

Stockholms för arbetare inom elektronikåtervinningsindustrin kan minskas genom yrkeshygieniska åtgärder.
Antagning sjukskoterska

Bromerade flamskyddsmedel elektronik


NYHET Bromerade flamskyddsmedel finns i många produkter i dagens samhälle, främst elektronik. Gunilla Söderström visar i sin avhandling att det är viktigt att 

Forskarna, däribland professor Åke Bergman och professor Cynthia A de Wit vid Stockholms universitet, uppmanar till stor försiktighet med bromerade och klorerade flamskyddsmedel. Se hela listan på naturvardsverket.se Ericsson Mobile Communications har också börjat undersöka hur bromerade flamskyddsmedel i höljen och elektronik ska kunna ersättas. Ännu så länge finns dock inga mobiltelefoner som är garanterat halogenfria. - Självklart tittar vi på alternativen till halogener, säger miljöchef Mats Pellbäck Scharp. Bromerade flamskyddsmedel är en grupp ämnen varav flertalet är klassificerade som miljögifter. Ämnena är vitt spridda i världen, även i områden långt från lokala källor och fabriker.