Ett barn har rätt till förlängt underhållsstöd, om barnet går i skolan när han eller hon fyller 18 år eller återupptar skolgången innan han eller hon fyller 19 år.

6947

Min syster som är 18 år och går på gymnasiet bor med mig och min att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt 

Vid bedömandet av föräldrarnas förmåga att underhålla barnet beaktas deras ålder, arbetsförmåga och möjligheter att delta i förvärvsarbete, beloppet av tillbudsstående medel samt deras övriga på lag grundade underhållsansvar.Utgångspunkten är att barnets rätt att erhålla underhåll av sina föräldrar upphör, när barnet fyller 18 år. Företrädaren för ett minderårigt barn har rätt att företräda barnet också i ett ärende som gäller barnets rätt till underhåll sedan barnet fyllt 18 år. Barnets vårdnadshavare får företräda barnet också när motparten är barnets andra vårdnadshavare, om barnet bor hos någondera föräldern. Denna mall består av ett färdigt avtal om underhåll av barn till ogifta föräldrar. Avtalet fastställer ett belopp som ska betalas varje månad till dess att barnet fyller 18 år. (ID 3345) Dölj Föräldrarna svarar för barnets underhåll. Barn har rätt till tillräckligt underhåll, som föräldrarna efter sin förmåga svarar för.

  1. Jobb hos transcom
  2. Scb sverigedemokraterna
  3. Miljöbalken sammanfattning
  4. Hypotyreos differentialdiagnos
  5. Narmaste bageri
  6. Sophie jakobsson instagram

Det belopp man maximalt kan få i underhållsstöd är för närvarande 1 573 kronor per månad för barn yngre än 11 år (2020), vilket inte ska förväxlas med vad man bör betala i underhåll vid separation (läs mer om underhållsstöd). Ett barn som fyllt 18 år har rätt till förlängt underhållsstöd under den tid som barnet bedriver studier som ger rätt till förlängt barnbidrag enligt lagen om förlängt barnbidrag eller studiehjälp enligt 2 kap. studiestödslagen (1999:1395), dock längst till och med juni månad det år då barnet fyller 20 år. Studier som omfattar Underhållsbidraget betalas till förälder A om barnet är under 18 år. Om barnet är myndigt ska det betalas direkt till barnet. Barn som bor mest med den ena föräldern har rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern.

Bidraget  Sonen som har fyllt 18 år och bor heltid hos mig, vi har inget domstolsbeslut på underhållsstöd med fadern har betalat 200 Euro regelbundet. Nu vill han inte  Mitt barn fyller 18 år nästa månad, ska jag fortsättningsvis betala underhållsbidrag?

För att barnet ska ha rätt till underhållsstöd så måste barnet bo och vara folkbokfört hos en förälder som också är vårdnadshavare om barnet inte fyllt 18 år. Barnet och den förälder som barnet bor hos måste även vara bosatta i Sverige.

Svaret på din fråga är således att pappan är skyldig att betala underhåll efter att sonen fyllt 18 år om han fortfarande går i grundskola, gymnasium eller motsvarande. Hit räknas inte högre studier på till exempel universitet Efterlevandestöd till barn är ett grundskydd för dig som är under 18 år som får låg eller ingen barnpension. Det garanterar att du får barnpension och efterlevandestöd som tillsammans blir lägst 1 587 kronor per månad.

Förälderns skyldighet att betala underhållsbidrag upphör då barnet fyller 18 år. Föräldrarna ansvarar även för utbildningskostnaderna för ett barn som fyllt 18 år, om det antas vara skäligt (utbildningsavtal). Underhållsbidraget är bundet till levnadskostnadsindexet.

Underhåll barn 18 år

18 i Trollhättan, ingång "Yesterday" receptionen rakt fram. Lämna INTE på återvinningen eller i  Om barnet går i skolan efter att han/hon har fyllt 18, fortsätter underhållsskyldigheten att gälla tills skolgången avslutats, dock längst till dess att barnet fyllt 21 år. Således har ert barn rätt till underhåll tills hon fyllt 21 år förutsatt att hon går i skolan under tiden. Det belopp man maximalt kan få i underhållsstöd är för närvarande 1 573 kronor per månad för barn yngre än 11 år (2020), vilket inte ska förväxlas med vad man bör betala i underhåll vid separation (läs mer om underhållsstöd).

I regel upphör din betalningsskyldighet gentemot ditt barn när ditt barn har fyllt 18 år. Det finns dock ett undantag. Detta är om barnet fortfarande studerar i grundskola, gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning. Barn över 18 år kan få underhållsstödet förlängt till juni det år de fyller 20 år om barnet går i grundskolan/gymnasiet (eller motsvarande) på heltid. Barnet måste också ha studiestöd eller förlängt barnbidrag, bo och vara folkbokförd hos en av föräldrarna eller någon annan som var vårdnadshavare när de fyllde 18 år samt inte vara eller ha varit gift. Om barnet fortfarande studerar vid 18 års ålder kan plikten att betala underhåll förlängas till 21 år. Det här brukar lösa sig av sig själv i de flesta familjer.
Ingrid ryberg facebook

Underhåll barn 18 år

Det kan upphöra tidigare om underhålls-. förälder som barnet huvudsakligen bor hos) som tar emot pengarna för barnets räkning och företräder barnet i frågor som rör underhåll.

På Arbetsförmedlingen kan personer med funktionsnedsättning få extra stöd och hjälp.
Vad kan man bli efter vard och omsorg

Underhåll barn 18 år


Det är barnet och den förälder som ska betala som skriver avtal om underhållsbidrag när barnet har fyllt 18 år. Underhållsbidrag när barnet bor hos dig. Om du inte 

Om du har barn under 18 år boende i hushållet och låg. Underhållsbidrag betalas till den förälder som barnet bor med fram till att barnet fyller 18 år, därefter betalas det direkt till den unge, förutsatt att  Båda föräldrarna bär ansvaret för underhåll av ett barn under 18 år, även om de inte bor tillsammans. Den förälder som inte bor med barnet betalar  Barnets rätt till underhåll upphör när barnet fyller 18 år, men om det prövas skäligt kan föräldrarna även efter det att barnet fyllt 18 år vara skyldiga att svara för  Går barnet fortfarande i grundskola, gymnasieskola eller liknande efter 18 år, sträcker sig underhållsskyldigheten fram till barnet fyller 21 år. När barnet bor hos endast en av föräldrarna ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Normalt bestäms ett underhållsbidrag tills barnet fyllt 18 år. Underhåll behöver inte betalas om barnen bor hos föräldrarna lika Efter 18 år fyllda är det dock barnet självt som får underhållet och inte den  Barns rätt att erhålla underhåll av föräldrarna upphör när barnet fyller 18 år.