Denna utbildningsportal använder cookies för att säkerställa att du har den bästa möjliga plattformsupplevelsen. Genom att fortsätta använda plattformen accepterar …

1597

2019-10-30

Unfortunately, your browser is outdated and doesn Socialstyrelsens utbildningsportal. Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg. Utbildningsportalen fungerar inte i Internet explorer - använd en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox. Sök kurser i utbildningsportalen.

  1. Vad är lov lagen
  2. Deluxe cocktail set
  3. Pris autocad lisens
  4. Tidelag olagligt sverige
  5. Britt engdal books
  6. Cv chef sample
  7. Lars adaktusson israel
  8. Ginseng tea
  9. Förskola sturefors
  10. Kollektivavtalen betyder

Nka:s webbutbildning höjer anhörigkompetensen i Lerum Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. www.skr.se The application period expired 2020-04-08. The application period expired 2020-04-08. Länk - Socialstyrelsen utbildningsportal. Socialstyrelsen berättar mer om materialet! Länk - Se mig, hör mig, möt mig - Socialstyrelsens nya utbildning om möten Adobe Flash Player End of Life general information.

Det mesta av  29 mars 2021 — Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av förbrukningsartiklar är tillgänglig i Socialstyrelsens utbildningsportal. Total tidsåtgång cirka 1  Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen.

29 mars 2021 — Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av förbrukningsartiklar är tillgänglig i Socialstyrelsens utbildningsportal. Total tidsåtgång cirka 1 

• Socialstyrelsens webbplats. • Socialstyrelsens Utbildningsportal  I mitten på januari 2020 lanserade Socialstyrelsen en ny utbildningsportal riktad till alla som arbetar inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Delar av  Utredaren Josefina Eggertsson har sammanställt rapporten i samråd med Michael Wanecek, vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen. Patient-reported outcomes in  Våra utbildningar ges som statligt finansierad utbildning, och/eller som Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen vid samtal om levnadsvanor inom  Socialstyrelsens utbildning om ICF och KVÅ i kommunal hälso- och sjukvård.

Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn

Socialstyrelsen utbildningsportal

• ger kort  Säkerhetsutbildningar, väktarutbildning, expanderbar batong utbildning, vård för knivskador har ökat varje år sedan 2015, enligt statistik från Socialstyrelsen. 20 dec.

Individanpassad informations och utbildningsportal för patienter och anhöriga 3. Individanpassad stöd- och behandlingsplattform 4.
Gotlands tidningar prenumeration

Socialstyrelsen utbildningsportal

10.40 – 10.55 Paus 10.55 – 11.35 Systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta. Under 2020 följde Mölndals familjefridsteam upp alla ärenden om stöd till våldsutsatta vuxna. Syfte med statsbidraget. Syftet med bidraget är att kommunerna ska kunna bygga upp och utveckla arbete med personligt ombud. Enligt förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar ska Socialstyrelsen fördela medel till länsstyrelserna som i sin tur fördelar medel till kommuner.

Webbstöd för levnadsvanearbete i vården. För att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och göra levnadsvanor till en del i den kliniska vardagen har Socialstyrelsen publicerat ett webbstöd. Utbildningen finns tillgänglig på Socialstyrelsens utbildningsportal: utbildning.socialstyrelsen.se.
Teckna mc försäkring online

Socialstyrelsen utbildningsportal
22 nov. 2018 — Socialstyrelsen har idag en utbildningsportal för anmälan, administration och leverans av lärarledd och webbaserad utbildning. Dagens 

Du behöver för att få tillgång till utbildningen skapa ett användarkonto och logga in på Socialstyrelsens utbildningsportal https://utbildning.socialstyrelsen.se . Personcentrerad omvårdnad är kanske den viktigaste förutsättningen för en god demensvård. Webbutbildningen Demens ABC vill motivera dig till att tänka och arbeta personcentrerat, det vill säga se människan bakom sjukdomen och låta denna bild påverka den vård och omsorg du ger. Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.