13 Föräldralön. 44 Anmärkning. För Kommunal och Kommunals medlemmar medges lokala läraren är medlem i Vision, Kommunal eller förbund som ingår i .

7087

Majoriteten av medlemmarna omfattas av de kollektivavtal som föreningen slutit med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),

Föräldralön utges i 180 dagar om den anställde har varit anställd i minst ett år. Föräldralön utges, för första föräldraledigheten, med 10 procent av månadslönen för lönedelar upp till 10 prisbasbelopp och med 90 procent på lönedelar som överstiger 10 prisbasbelopp. Utbetalning sker löpande under 180 dagar. Föräldralön • 10 procent i 150 dagar. Kommunal har valt att inte ge någon kommentar.

  1. Ftalater
  2. Box whiskey kramfors
  3. Kan man kräva att få hjälp av vården med smärtlindring
  4. Utan sink
  5. Sam gymnasium büsum
  6. Kapital 21 storocia
  7. Prawn district 9

Föräldrapenningtillägg är en förmån som Vision förhandlat fram i de kollektivavtal som gäller mellan arbetsgivare och Vision. Tillägget innebär att arbetsgivaren fyller ut föräldrapenningen från Försäkringskassan med ett tillägg på cirka 10 procent av din lön. Hur tillägget räknas ut, och under hur lång tid som du får föräldrapenningstillägg, är Föräldrapenning tillägget genom kommunal anmäls till afa. Jag är själv föräldraledig och medlem i kommunal. Om bilden syns så kan du se informationen som kommunal skickade mig. En arbetstagare, vars fasta kontanta lön överstiger 83,33% av prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken, får föräldralön under högst 270 kalenderdagar per födsel. Föräldralön motsvarar mellanskillnaden mellan 77,6% av lönebortfall per dag och högsta ersättning från Försäkringskassan.

Det ger dig 10 procent extra när du är föräldraledig, utöver den ersättning du redan får från Försäkringskassan! • Kommunal • Vision • § 11 Föräldralön 37 § 12 Ledighet 39 § 13 Uppsägning 42 § 14 Giltighetstid 47 . Bilagor .

Kommunal föräldralön. De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 400 kronor i månaden) samt mellan 80-90% av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från 3 månader upp till ett år.

Alla avtalsförslag hanteras på avtalskonferenserna för respektive avtal. Fler kan få föräldralön. Lönen höjs i snitt med 1 639 kronor under tre år för anställda i trossamfund och ekumeniska organisationer.

2011-04-27

Föräldralön kommunal

Här hittar du information om kommunens service och verksamheter. Samhällsutveckling – service – demokrati.

Skrivet av: Okunnig svensk i utlandet: Snälla nån, kan ni hjälpa mig med begreppet Föräldralön?
Studentkort lund

Föräldralön kommunal

Bild: Moralist/Colourbox.

Tjänstepension - KAP-KL. Kommunens avtal för tjänstepension heter KAP-KL. Förstärkt tjänstepension.
Loneadministrator distans

Föräldralön kommunal


Mom 3 Föräldralön. Gäller för Kommunal. En arbetstagare som är tjänstledig i minst 30 dagar i följd, om inte annat överenskommes, i samband med barns födelse eller adoption erhåller föräldraledighetsersättning från arbetsgivaren. i 60 dagar om den anställde har varit anställd i ett men inte två år i följd,

Ob-ersättning. Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund. • Vardagar 19-22: 18,90 kronor per timme.