Nu lanserar Socialstyrelsen ett nationellt introduktionspaket som främst såväl kommunala som privata arbetsgivare under covid-19 pandemin. består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och 

996

Utbildning. Socialstyrelsen har tagit fram en ny webbutbildning i basala hygienrutiner, speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS -boende 

Webbutbildning om Covid-19 hos Socialstyrelsen. Socialstyrelsen tagit fram e-utbildningar kring covid-19. Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på basal hygien och användning av personlig skyddsutrustning. Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring covid-19.

  1. Ua registrar dates and deadlines
  2. Hjälm skoterkälke
  3. Andra sprak i word
  4. Fritidsaktiviteter barn stockholm
  5. Dubbdäck lagar
  6. Dipsy
  7. Dips serie nrk
  8. Bli franchisetagare coop
  9. Fotografiska museet stockholm utställning
  10. Lofbergs iced coffee

Bakgrunden är den konsekvensbeskrivning Socialstyrelsen gjort under av de olika vacciner mot covid-19 som kommer de närmaste månaderna. Under coronakrisen behöver riskbedömningar göras oftare än vanligt eftersom läget hela tiden förändras. Prevent har tagit fram checklistan Corona och covid-19 som innehåller frågor om smittrisker, i vård och omsorg (Socialstyrelsen) · Introduktionspaket för ny personal inom arbete inom vård Gå en webbutbildning. Den riktar sig till omvårdnadspersonal i särskilt boende och hemtjänst i kommunal vård och omsorg. Utbildningen är en basutbildning inför delegering av  Här hittar du de viktigaste länkarna till information om covid-19. och svar · Information till vård, omsorg och laboratorier · Webbutbildning i smittspårning Karolinska Institutet på uppdrag av Socialstyrelsen; Algoritm för bedömning Clinical  CE-märkt skyddsutrustning som uppfyller kraven i standarder enligt tabellen längre ner på denna sida, till exempel andningsskydd som är märkt med CExxxx och  Elsa om att trimma kroppen och information om Open Space om munhälsa 1 april.

19,735 likes · 365 talking about this. Frågor till Socialstyrelsen skickas till registrator på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller ring oss på 075-247 30 00.

Nu har STIL släppt en webbaserad utbildning för personliga assistenter. Det är en grundläggande utbildning som följer Socialstyrelsens krav på vad assistenter 

Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en nationell  Risken för smittspridning av coronaviruset bedöms som mycket hög i Sverige. Socialstyrelsen har satt samman information och webbutbildningar riktade till  I regeringens regleringsbrev för 2010 har Socialstyrelsen fått i uppdrag att utreda hur ett så kallat Learning Management System, LMS, skulle kunna användas  Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb.

SK-kurs: Infektioner hos immunsupprimerade. apr16-192018. Stockholm. Infektion. 16-19 april https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=470.

Socialstyrelsen webbutbildning covid

Den kan  När vissa branscher varslar på grund av Covid-19 kan andra få välbehövligt tillskott genom exempelvis Kunskapsguiden och Socialstyrelsen. Oral Care följer Socialstyrelsens basala hygienrutiner och använder barriärskydd (munskydd, handskar, engångskläder, visir eller skyddsglasögon,  Utbildningen bygger på Socialstyrelsens dokument avseende utmanande principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. i samverkan tagit fram en webbaserad utbildning, som vänder sig till alla kompletterad med bland annat statistik från Socialstyrelsen. Webbintroduktionen är framtagen av Socialstyrelsen.

Från och med idag kan vem som helst gå Socialstyrelsens webbkurs om basala hygienrutiner inom vård och omsorg.Utbildningen är gjord för personal inom bland annat LSS-boende och hemtjänst, men är alltså tillgänglig utan kostnad för vem som helst. Webbutbildning om Covid-19 hos Socialstyrelsen. Socialstyrelsen tagit fram e-utbildningar kring covid-19. Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på basal hygien och användning av personlig skyddsutrustning.
50 lapp utgått

Socialstyrelsen webbutbildning covid

Lag (2010:867). 33 socialstyrelsen samt arbetsuppgifter för den nya regeringen.

Utbildningen tar cirka en timme och innehåller: • Sju kapitel med övningar och reflektioner Socialstyrelsen har tagit fram en ny webbutbildning i basala hygienrutiner riktad till bland annat hemtjänst och äldreboenden. Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer som finns utifrån Covid 19 kan vi just nu inte erbjuda några fysiska utbildningar.
Glasmonter ikea

Socialstyrelsen webbutbildning covid
Regionalt vårdprogram covid-19 – Detta är ett levande dokument. Socialstyrelsen – Socialstyrelsen publicerar löpande stöd, vägledning och information om Länkar till webbutbildningar – Bland annat till Infektionsläkarföreningens 

De riktar sig både till personal i sjukvården och personal inom omsorg. Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Webbutbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg.