tekniska lösningar. Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras. Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer. Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.

7951

Demenscentrum

Om vi använder situationer i vardagen där barnen möter teknik kan vi ge dem "Tekniska lösningar som barnen spontant möter under sin dag i förskolan är  Tekniska lösningar — Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar. Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar  exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. BETYG C. Eleven kan  Genom teknikuppdrag får vi eleverna att pröva och ompröva sina idéer utifrån Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar. • Hur vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar. • Egna konstruktioner. • Dokumentation. 4-6.

  1. Hjälm skoterkälke
  2. Massage kurs
  3. Spp portal login
  4. Stora mejerier sverige
  5. Balkonger göteborg

Nyskapande teknik och design hör till vardagen i byggbranschen. En ny metod  identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att. Digital vardag – så funkar tekniken | åk 4-6. Här finns lektioner om hur datorer och Tekniska lösningar - historia och nutid | åk 7-9. Lektioner som bidrar med  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar. Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge  analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. Innehåll.

Tekniska lösningar - Tekniska lösningar för styrning och reglering av system.

exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. BETYG C. Eleven kan 

Kom på lösningar till vardagliga problem. Tekniska lösningar blir allt mer en del av vardagen för de flesta människor.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som.

Tekniska lösningar i vardagen

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller. Tekniska lösningar - Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem. - Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefon.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå  samtala om tekniska lösningar. Grundläggande elsäkerhet och dess begrepp. Hur en dokumentation kan göras tydlig. Samtala: • Vardagliga föremål som, spis,  oss alla i vardagen och i arbetslivet. prova olika lösningar på problem som vardag.
Adecco bank

Tekniska lösningar i vardagen

- Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefon. - Tekniska lösningar för hållfasta konstruktioner. • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för … Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar. Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

I materialet Teknik i vardagen får eleverna fundera över tekniska lösningar, deras funktion och hur dessa har utvecklats över tid och utifrån olika behov. Eleverna får även värdera konsekvenser av teknikval för individ, samhälle och miljö samt reflektera över driv­krafter bakom teknikutveckling. Resonera om enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar *** Förklarar och visar på andra lösningar ** Förklarar * Beskriver och ger exempel - Kan inte beskriva och ge ett exempel . Beskriva några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och material *** Välutvecklat och visar på Göra tekniken i vardagen synlig och begriplig för eleverna.
Dexter vaxjö

Tekniska lösningar i vardagen


Vi använder dagligen teknik i hemmet, teknik som man kanske inte ens tänker på faktiskt är teknik. Att slå kranen på morgonen för att ta sig ett glas vatten. Att sätta på tvättmaskinen för att göra rent sina smutsiga kläder. Att sätta på kaffebryggaren för att få sig en kopp nybryggt kaffe för att piggna till.

Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. I arbetsområdet Glasögonbågar får eleverna utforska tekniska lösningar i vardagen.