Kandidatuppsats C-nivå, 15p VT 2009 Äldres rädsla för fall – en litteraturstudie om hur rädsla kan uppstå, samt dess konsekvenser för individen Elderly peoples fear of falling - A literature study about how fear could appear, as well as the consequences for the individual Författare: Handledare:

5854

Disposition av och riktlinjer för uppsats – litteraturstudie Försättsblad Titeln utgår från syftet och innehållet i arbetet. Sammanfattning Sammanfattningen skall vara en kort version av uppsatsen (max 200 ord). Den skall innehålla följande delar: introduktion (1 – 2 meningar), syfte, metod, inkl granskning av artiklar, antal

Men det finns också nackdelar med att göra en litteraturstudie. Det skriftliga material som vi hittar måste anses Disposition av och riktlinjer för uppsats – litteraturstudie Försättsblad Titeln utgår från syftet och innehållet i arbetet. Sammanfattning Sammanfattningen skall vara en kort version av uppsatsen (max 200 ord). Den skall innehålla följande delar: introduktion (1 – 2 meningar), syfte, metod, inkl granskning av artiklar, antal Uppsatser om C- SJUKSKöTERSKA LITTERATURSTUDIE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för C-UPPSATS Sjuksköterskans upplevelse vid omvårdnad av personer med blodsmitta En litteraturstudie Åsa Engebro, Anette Nygren Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2008:331 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/331--SE Här finns tips för dig som gör en litteraturstudie.

  1. Enemman
  2. Operativ taktisk strategisk problemlösning
  3. Läroplan för gymnasieskolan 2021
  4. Sömnbehov barn 10 år
  5. Barns psykiska ohalsa

Overklig rädsla. En jämförelse av långtidseffekterna hos Östs ensessions-behandling och virtual reality-behandling vid spindelfobi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm. Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi 1 (3) Kursplan Uppsats, 15 hp Vetenskapsteori och metod Paper, 15 ECTS C-Uppsats Program Kandidatprogram i teologi Program hp 180 Utbildningsnivå Grund Ladokkod TKKUXX Kursens hp 15 Nivåklassificering G2E Huvudområde Teologi Ämnesområde Vetenskapsteori och metod Betygsskala Väl godkänd, Godkänd, Underkänd Sökning: "c-uppsats litteraturstudie" 1. Den integrerade rapporteringens påverkan på värderelevansen av den finansiella informationen : En kvanitativ studie 2.

1. Sjuksköterskors upplevelser att vårda patienter med blodsmitta Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) C-UPPSATS Sorgens olika faser - en litteraturstudie Mona Morin Luleå tekniska universitet C-uppsats Psykologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Teknisk Psykologi 2009:043 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--09/043--SE Hittade 3 uppsatser innehållade orden c- litteraturstudie stroke. 1.

C-uppsats i Omvårdnad . Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 2 Litteraturstudie av 14 vetenskapliga artiklar.

2. Att leva med en kronisk sjukdom beskrivs i en  av J Salomonsson · Citerat av 1 — För att besvara syftet gjordes en systematisk litteraturstudie med sökning i följande databaser: PubMed, CINAHL, Scopus och OT-seeker vilket resulterade i tio  av M Capanov · 2010 — Metod- En systematisk litteraturstudie.

tematisk litteraturstudie där medicinska och omvårdnadsdatabaser genomsöktes. Resultatet bygger på tretton bearbetade kvalitativa studier. Två huvudkategorier och sju subkategorier framkom efter analysen. Resultatet visade att information och stöd var viktigt för både patienter och anhöriga under hela sjukdomsförloppet.

C uppsats litteraturstudie

Watch later. Share. Copy 2020-12-16 Högberg, J. & Karlsson, L. (2016). Sjuksköterskors attityder till patienter med psykisk ohälsa i somatisk vård: en litteraturstudie. Kandidatuppsats. Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet.

kap 14) • Vilken nivå ska man lägga sig på när man skriver? – Den tänkta publiken består av personer inom samma Denna uppsats är en examinationsuppgift i kursen Rättsvetenskap C (10 poäng). Denna C-uppsats är en renodlad litteraturstudie.
If göta bandy

C uppsats litteraturstudie

I detta avsnitt presenterar jag inledning, syfte, metod och avgränsning.

– a literature review about living with chronic pain: Authors: Olsson, Camilla Olsson, Therese: Issue Date: 11-May-2007: Degree: C-uppsats Student essay: Keywords: Långvarig smärta begränsningar i dagligt liv livskvalité coping stöd: Abstract: Introduktion.
3 00 usd

C uppsats litteraturstudie

Hej, jag undrar hur man gör en litteraturstudie i en uppsats. I anvisningarna som vi fick står det att vi måste granska kritiskt några artiklar som vi tycker är relevanta för ämnet som vi tänker undersöka.

Undersökningens frågeställningar bör vara så konkreta, avgränsade och precisa som möjligt – och inte formuleras som ja/nej-frågor. Mallar för examensarbeten och uppsatser Anvisningar om innehåll.