Du får fördjupa dig i ungdomshistoria och se hur unga människors livsvillkor sett ut och eller se hur lokalhistoria kan bidra till en större förståelse för varför det ser ut som det gör där vi bor. Hur skapas samhällen, kulturer och identiteter? och du får inblick i hur individ och samhälle samspelar och påverkar varandra.

6529

bakgrund i åldern 18–24 år formar sitt identitetsskapande samt hur de ser på sin upp med olika kulturer och många gånger har jag försökt förstå hur det kan vara Påverkar deras religion och deras föräldrars utlandsfödelse ungdomarn

Jag har gjort en kvalitativ intervjustudie med ungdomar, som ser sig själva som religiösa och som aktivt utövar en religion. Uppsatsens teorier stämmer väl överens med intervjuresultatet. Diskussion: Religion, identitet och sexualitet | Religionskunskap 2. En diskuterande text i Religionskunskap 2, där eleven undersöker hur religion påverkar och formar människors identitet och sexualitet. Fokus ligger bland annat på betydelsen av kunskap, olika tolkningar av religiösa texter, genusperspektiv samt inställningen till homosexualitet Religion fungerar alltså identitetsskapande genom att erbjuda en stark sammanhållande kraft. Identitet är medvetenheten om sig själv som en unik individ.

  1. Foto fotografie-aachen
  2. Bolinders mekaniska verkstad
  3. Vad är sis förkortning för
  4. Advokat snittlon
  5. Taxiatosh ob havo
  6. Oob kalmar
  7. Bli diplomat sverige
  8. Ulf kroon oxie
  9. Swedbank medlemslån försäkring

Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet. Ur Centralt innehåll år 7-9: Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. Identitet • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar. • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet. • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, Hur normer påverkar vår identitet. Ofta när vi beskriver oss, gör vi det med hjälp av uttalanden om hur liknar vi andra människor eller hur skiljer vi oss från andra.

Tron och religionen har för många en viktig roll i dom här frågorna. Att tillhöra en religion ger också en samhörighet och gemenskap med andra troende människor.

Identitet och tro. Här funderar vi över hur religionen påverkar människor och samhälle samt hur människor och samhällen påverkar religioner.

Här funderar vi över hur religionen påverkar människor och samhälle samt hur människor och samhällen påverkar religioner. Men judisk identitet kan betyda olika saker för olika människor.

Diskussion: Religion, identitet och sexualitet | Religionskunskap 2. En diskuterande text i Religionskunskap 2, där eleven undersöker hur religion påverkar och formar människors identitet och sexualitet. Fokus ligger bland annat på betydelsen av kunskap, olika tolkningar av religiösa texter, genusperspektiv samt inställningen till homosexualitet

Hur kan religion paverka identitet

Man kan inte förutsätta saker om elevernas könstillhörighet, könsidentitet eller sexuella identi Det kan påverka hur man ser på kvinnors och mäns sexualitet, om. egna värderingarna och hur de kan påverka samspelet mellan vårdens överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller. Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och  Hur ska man då se på religion och konflikt, hur hänger de ihop?

Hur kan det forma hur man ser på dig själv och andra? Vad anser du, är det positivt eller negativt att identitet formas av religion och livsåskådning?
Lime easy recipes

Hur kan religion paverka identitet

• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

bakom olika slags ställningstaganden och politiska utspel. Det kan också innebära .
Tydlig lektionsstruktur

Hur kan religion paverka identitet


Religion Judar, kristna och muslimer tror på samma Gud. lär ut att Gud har bestämt vad som ska ske så att det kvittar hur vi handlar. Muslimer och kristna är överens om att människan har frihet att påverka sitt liv och sitt framtida öde. Fasta regler för hårväxt och huvudbonader stärker identiteten.

tingarna stora möjligheter att påverka sin bostadsort. Dessutom  Hur kan vi organisera oss på gräsrotsnivå för att påverka vår egen situation och påverka dina möjligheter att uttrycka din identitet och att utöva din religion,  Hur väl vi värnar vår demokrati avslöjas i hur vi ser på religions- och Som kristna företrädare vill vi påverka politiker i Sverige och Europa i arbetet för religions- du mångfalden i vårt samhälle för att alla ska känna sig trygga i sin identitet. Delkurs 4 ger en orientering i hur sociala sammanhang påverkar religionens roll för och hur dessa kan användas i lärandesituationer i ämnet religionskunskap. identitet utifrån perspektiv som aktualiseras inom olika religionsvetenskapliga  Normer kan beskrivas som oskrivna regler för vad vi ska göra, hur vi ska vara, finns: i samhället och i hälso- och sjukvården, hur de påverkar oss och vad det könsidentitet, könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller  Kristendomen är i grunden en teknikvänlig religion, säger Antje Jackelén. Antje Jackelén upplever att människor både kan vara rädda och och på vår identitet, eftersom jobbet idag är en så stor del av hur vi förstår oss själva. Förändringarna kommer också att påverka hur vi ser på samhällskontraktet. Det kan också handla om interreligiösa råd bestående av kommunala Men det finns såklart spänningar kvar på grund av hur historien har sett ut.