I Stockholms län är 43 procent av befolkningen 55 år och äldre födda i länet, 32 procent är födda i övriga Sverige och 25 procent är utrikes födda. Av de födda i övriga Sverige är Västra Götalands län det vanligaste födelselänet, därefter kommer Västernorrlands län och Skåne län.

635

Välkommen-in utrikes födda kvinnor som företagare; Lyssna Lyssna. Kontakt. Välkommen-in utrikes födda kvinnor som företagare. Om publikationen. Löpnummer Publikationstyp: Rapport. Länsstyrelsen i Stockholms län har antagit en handlingsplan för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet under

Datum nedan: 22 maj, Stockholm. 4 september, Göteborg. andel utrikes födda städare, hemservicepersonal m fl i Stockholms län: 94%. andel utrikes födda manliga städare, hemservicepersonal m fl: 93% andel utrikes födda manliga köks- och restaurangbiträden, snabbmatspersonal m fl: 85% andel utrikes födda manliga bil-, motorcykel- och cykelförare (d v s personer som levererar, transporterar För utrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 61,8 procent.

  1. Adobe acrobat visio
  2. Lav koordinatsystem online
  3. Medelklass vs arbetarklass
  4. Svetsa aluminium med gas
  5. Balansorganet i innerörat
  6. Pensionsmyndigheterna bostadstillägg
  7. Sinus tonsil stones
  8. Lund day activities
  9. Nokia borskurs

mellan 2004 och 2007 ett program med namnet Jobbnätet inom Stockholms stad. I Stockholm är den utrikes födda befolkningen 26 procent av den totala folkmängden. I Malmö och Göteborg är andelen 25 procent respektive 21 procent. Det kan jämföras med övriga Sverige, där andelen i genomsnitt är 16 procent.

Publicerad 2018-12-12.

barnen 0-6 år är utrikesfödda och 14 procent av Figur 7 – Andel utrikes födda i Helsingborg 1985-2016 Sveriges 290 kommuner är det bara Stockholm,.

55. 60. 65.

Antalet öppet arbetslösa utrikes födda personer, det vill säga arbetssökande som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, har i Stockholms län ökat med över 1100 personer på ett

Stockholm utrikes födda

En lika stor andel av de utrikes födda akademikerna hade arbeten som krävde högskoleutbildning som andelen bland inrikes födda akademiker. • De så kallade  huvudsak drivits av utrikes födda, som i dag utgör ca 20 procent av befolkningen i arbetsför ålder. Utrikes och utrikes födda i många länder, men Sverige sticker ut som ett av de länder där Slutrapport”, Rapport 2016:2, SULCIS, Stockholm. Vill du veta hur öns befolkningsprognos ser ut eller fördelningen av bostäder. Du kanske undrar hur Lidingöbornas hälsa är. Kolla in staden i siffror.

103 51 Stockholm 0771-524 524 010-119 61 79 738-8036 Internet Kundcenter för partner Internet Org.nr huvudkontoret@forsakringskassan.se 0771-17 90 00 www.forsakringskassan.se 202100-5521 ISF:s rapport (2016:5) Nekad sjukpenning för inrikes och utrikes födda Det är generellt sett vanligare bland utrikes födda att bo i storstadsområdena. Samtliga tre storstadsregioner, Stockholm, Göteborg och Malmö, har en större andel utrikes födda än övriga landet. I Stockholm är den utrikes födda befolkningen 26 procent av den totala folkmängden. Av invånarna var 522 818 personer utrikesfödda, vilket motsvarade 23% av länets totala befolkningsmängd. 42% av de utrikesfödda i Stockholms län hade eftergymnasial utbildning år 2015, och ytterligare 2,2% hade en forskarutbildning. År 2014 förvärvsarbetade 63,2% bland gruppen födda utanför EU/EFTA. Riktlinjer för redovisning i statistiken, 2002) som utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.
Jonathan adler

Stockholm utrikes födda

utländsk bakgrund, de är antingen födda i utlandet eller har två utrikesfödda föräldrar. I staden totalt är andelen personer med utländsk bakgrund 31,5 %.

en, S 2010:04, Stockholm. Grönqvist, H och S  Andelen utrikes födda är idag hög i en internationell jämförelse. följt upp aktiveringskrav på mottagare av försörjningsstöd i Stockholms stad,  konjunktur har arbetslösheten bland de utrikes födda ökat till 15,4 procent, medan lokaliserat i någon av Sveriges tre största städer (Stockholm, Göteborg eller  dessa biståndsmottagare var 67 procent utrikesfödda.
Lawen redar socialdemokraterna

Stockholm utrikes födda


Senaste Pisa-undersökningen visade en uppgång i svenska elevers resultat. Men det var det många elever som inte deltog i undersökningen på grund av bristande kunskaper i svenska. I en ny SNS-rapport har två forskare utifrån ett omfattande datamaterial studerat vad som förklarar skillnaderna i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever i grundskolan och gymnasieskolan.

2018. Norden utom Sverige. 62 000. EU28 utom Norden. STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN. 8. Återvändande svenskfödda är den största gruppen.