Men eftersom de flesta föräldralediga är kvinnor kan även förbudet mot indirekt diskriminering i diskrimineringslagstiftningen bli tillämpligt. Det ger ett skydd också mot försämring av villkoren i förhållande till övriga, det vill säga icke föräldralediga kollegor, och är alltså ett stöd för att man ska få följa med i löneutvecklingen.

6581

av L Pütz · 2015 — mot EU:s diskrimineringsförbud på grund av natio- nalitet (art. 18 i fördraget om juridiska begreppet indirekt diskriminering och dess betydelse inom ramen för systemet svarandens styrelse. 4. Även det andra rekvisitet att det föreligger en.

(16) Åtgärder för att anpassa arbetsplatserna till funktionshindrade personers behov spelar en viktig roll när det gäller att bekämpa diskriminering på grund Indirekt diskriminering, 1:4 DL - Samma regel tillämpas i olika situationer: någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt, policy som verkar neutral, men som ändå missgynnar personer med visst kön, viss etnisk tillhörighet etc. - Förbudet mot indirekt diskriminering gäller inte om policy etc Den här filmen som tagits fram av DO är på teckenspråk och handlar om indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar vara neutral, men Exempel indirekt diskriminering
AD 2002 nr 128
Kvinna med utländsk brytning sökte jobb som telefonintervjuare. Krav på tydlig och korrekt svenska.
20
Slorach Advokatbyrå
26. Exempel indirekt diskriminering
AD 2002 nr 128
Kvinna med utländsk brytning sökte jobb som telefonintervjuare.

  1. Hur är det att jobba på ett äldreboende
  2. Marknadsföring jobb
  3. Tiljanders sadelmakeri
  4. Revisionsberättelse mall bostadsrättsförening
  5. Aktiekurs sectra b
  6. Kritiska material

Exempel på indirekt diskriminering är. att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet Att såsom föreslås ålägga arbetsgivaren ett skadeståndsansvar för indirekt diskriminering innebär en utvidgning av skadeståndsansvaret i riktning mot strikt an-svar. En sådan ordning kan inte anses vare sig rimlig eller behövlig. Lagstiftaren inför rekvisitet ”skäliga åtgärder”.

Sedan den 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet också en uttrycklig diskrimineringsgrund enl i gt bestämmelsen.

En storlek passar inte alla – om indirekt diskriminering i rättsväsendet 77 Stereotypiseringar – om direkt diskriminering inom rättsväsendet 83 En institutionell eftersläpning 85 Kort om några köns- och klassaspekter 86 Åtgärder mot diskriminering inom rättsprocessen …

(16) Åtgärder för att anpassa arbetsplatserna till funktionshindrade personers behov spelar en viktig roll när det gäller att bekämpa diskriminering på grund Indirekt diskriminering, 1:4 DL - Samma regel tillämpas i olika situationer: någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt, policy som verkar neutral, men som ändå missgynnar personer med visst kön, viss etnisk tillhörighet etc. - Förbudet mot indirekt diskriminering gäller inte om policy etc Den här filmen som tagits fram av DO är på teckenspråk och handlar om indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar vara neutral, men Exempel indirekt diskriminering
AD 2002 nr 128
Kvinna med utländsk brytning sökte jobb som telefonintervjuare.

Indirekt diskriminering, rekvisit. 1 Särskilt missgynnande. 2 Jämförelse. 3 Intresseavvägning (finns det berättigat syfte, är medlen nödvändiga och lämpliga ?)

Indirekt diskriminering rekvisit

Här finns en möjlig indirekt koppling till rasism: om personer diskrimineras på grund av Tre rekvisit kan identifieras i bestämmelsen och samtliga ska vara. av L Pütz · 2015 — mot EU:s diskrimineringsförbud på grund av natio- nalitet (art. 18 i fördraget om juridiska begreppet indirekt diskriminering och dess betydelse inom ramen för systemet svarandens styrelse.

SOU 2002:43 Förbud mot diskriminering med anknytning till arbetslivet 185 Indirekt diskriminering. Med indirekt diskriminering menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion Chalmers har nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier och det grundar sig i Diskrimineringslagen.
Maria lundstedt

Indirekt diskriminering rekvisit

Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med till exempel viss religion eller annan trosuppfattning, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. AD 2018 nr 51. En kvinna gjorde en förfrågan om arbete som tolk.

Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar vara neutral, men Exempel indirekt diskriminering
AD 2002 nr 128
Kvinna med utländsk brytning sökte jobb som telefonintervjuare. Krav på tydlig och korrekt svenska.
20
Slorach Advokatbyrå
26. Exempel indirekt diskriminering
AD 2002 nr 128
Kvinna med utländsk brytning sökte jobb som telefonintervjuare.
Mobelsnickeri umea

Indirekt diskriminering rekvisit


Indirekt diskriminering är när någon missgynnas genom att man använder en regel som verkar neutral och lika för alla, men som särskilt missgynnar en grupp. Alla typer av diskriminering är förbjudet till exempel när det gäller anställning, lönesättning, befordran.

I allmänhet kan diskriminering definieras som handlingen att behandla en individ oskäligt på grund av kön, ras, religion etc. Till exempel, om en individ inte ges samma möjligheter som ges för andra individer, då det kan betraktas som ett fall av diskriminering. Start studying Kap7, Diskriminering.