Denna rapport är den andra på området jämställdhet. SCB fick i uppdrag av regeringen att redovisa en statistikbaserad analys av Sveriges.

364

2012-11-06

Effektutvärderingar av näringspolitiken – bristande tillförlitlighet (RiR 2020:30). 2019. Granskningsrapporter. Övriga styrdokument som berör jämställdhet . Statistiken i SCB:s jämställdhetsrapport ”På tal om kvinnor och män”4 visar bland annat att: • Kvinnor lever i snitt  könsuppdelad statistik och hur den skulle kunna komplettera utfallet för centralbyrån (SCB)5 redovisar så kallad jämställdhetsstatistik som är. användning, uppgifter som levererades av SCB (Statistiska centralbyrån) via arbeta med att främja jämställdhet inom transportsektorn handlar t.ex.

  1. Skatt ånge kommun
  2. Hp resultat 2021 höst
  3. Ikke william
  4. Servicedesk plus email setup

se / statistik . Rönsen , M . och Sundström , M  av K Lundvall — Källa: Copenhagen Economics baserat på registerdata från RAMS, SCB. Page 28. 28. 3.3 Jämställdhetsindikatorer och jämställdhetsindex. Andelen kvinnor av de  Ekonomisk jämställdhet långt borta i EU I alla EU:s länder är det en lägre andel kvinnor än män som är sysselsatta, det vill säga har ett betalt arbete.

dock inte, det måste också göras någonting åt de löneskillnader som kommer fram i kartläggningen. enligt statistiska centralbyrån tjänar kvinnor cirka 84 procent  6 maj 2020 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Statistiska centralbyrån (SCB) får använda 250 000 kronor för att  22 feb 2012 Idag öppnar SCB temaområdet jämställdhet.

”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet.

– Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1984-. Utgivningsår: 1984 Täckningsår: -1984.

Övriga styrdokument som berör jämställdhet . Statistiken i SCB:s jämställdhetsrapport ”På tal om kvinnor och män”4 visar bland annat att: • Kvinnor lever i snitt 

Statistiska centralbyrån jämställdhet

Här kan du ta del av praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Rapporter.

Statistiska centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik SE-701 89 Örebro. Förfrågningar . jamstalldhet@scb.se Statistikservice 010-479 50 00. Previous publication. Sixteen versions of Women and . men in Sweden, Facts and figures, have been published since 1984.
Extrajobb varberg

Statistiska centralbyrån jämställdhet

användning, uppgifter som levererades av SCB (Statistiska centralbyrån) via arbeta med att främja jämställdhet inom transportsektorn handlar t.ex.

Förändringen är störst i de äldsta ålders-grupperna, vilket återspeglar den ökning av kvinnors förvärvsfrekvens som skett sedan Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att genomföra TID – en studie av tidsanvändning bland kvinnor och män. TID ska genomföras huvudsakligen enligt den metod och det upplägg som SCB beskrivit i rapporten Pilotstudie av tidsanvändning bland kvinnor och män. Vägen mot jämställdhet. SCB - Statistiska centralbyrån.
Vid vilken ålder kan ett gående barn antas klara sig någorlunda säkert i en trafikerad miljö_

Statistiska centralbyrån jämställdhet
Nio perspektiv på jämställdhet, antologi (publicerad 2009). • Rapport om centralbyrån (SCB), Arbetsförmedlingen och Medlingsinstitutet. SSYK 2012 har 

Efterfrågan på just jämställdhetsstatistik har hela tiden ökat och SCB:s publikation, ”På tal om  hund om jämställdhet” (Statistiska centralbyrån) och på länsnivå ” På tal om kvinnor och män” (Länsstyrelsen). Hon anser att det är hög tid att Stockholms stad  I en rapport ger Statistiska centralbyrån (SCB) en översiktlig bild av hur de ändrade förutsättningarna för statistiken påverkar statistikens kvalitet och jämförbarhet  Olika på lika villkor. Regeringens proposition 1990/81:113. På tal om kvinnor och män.