21 aug 2018 Guiden beskriver viktiga steg i arbetsprocessen och understryker betydelsen av hållbarhet och långsiktighet i det förebyggande arbetet.

5151

Hastighetsdämpande åtgärder. Väghållaren har rätt att anlägga till exempel gupp eller sidoförskjutningar på den egna vägen utan tillstånd från kommunen. Dock 

Drogförebyggande arbete I Alingsås arbetar vi drogförebyggande utifrån Öckerömetoden. Metodens mål är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till alkoholkonsumtion bland ungdomar. Stöd vid kriminalitet och brott Du som varit utsatt för ett brott har möjlighet att få stöd och hjälp i olika former, beroende på vilken typ av brott det avser. Drogförebyggande arbete Drogförebyggande arbete är en central del av folkhälsoarbetet.

  1. Svennis otrogen
  2. Engelsk författare 1922-87
  3. Wrebbit 3d puzzles
  4. Ständigt illamående och trött
  5. Trafikförordningen cirkulationsplats
  6. Afs 500 jet

För 2012-2014 finns en utarbetad handlingsplan för kommunens drogförebyggande arbete. Gymnasieförbundets drogförebyggande arbete Kalmarsunds gymnasieförbund för kontinuerligt ett drogförebyggande arbete. Förbundet står tillsammans med socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden, omsorgsnämnden Södermöre kommundelsnämnd och samhällsbyggnadsnämnden bakom det drogpolitiska programmets mål 2016 – 2020. Mål i det drogförebyggande arbetet. Att höja medvetenheten om drogers negativa effekter och skadeverkningar, samt att försöka slå hål på myter kring alkohol och droger, är huvudinriktningen för det drogförebyggande arbetet. Prisas för drogförebyggande arbete. Projektet ”ANDT på schemat”, som drivs av Borlänge kommun, får priset Årets förebyggande insats.

I det drogförebyggande arbetet är du som förälder en oerhört viktig samarbetspartners.

Folkhälsomyndigheten har varit med i framtagandet av en snabbguide med syfte att fungera som stöd för ett kvalitetssäkrat lokalt och regionalt drogförebyggande arbete. Guiden beskriver viktiga steg i arbetsprocessen och understryker betydelsen av hållbarhet och långsiktighet i det förebyggande arbetet.

Här kan EDPQS (European Drug Prevention Quality Standards) en europeisk manual vara till hjälp och i vår svenska kortversion av modellen, Snabbguide för drogförebyggande arbete finner ni vägledning och stöd genom alla de faser som ett förebyggande arbete vanligen omfattar (Figur 1.). drogförebyggande arbete såsom socialnämnd, behandlare och kurator, både i kommun a och i kommun b, genom kvalitativa intervjuer. I min uppsats tänker jag också presentera information om drogförebyggande arbete på lokal nivå, som jag har inhämtat via intervjuer, arkivmaterial, litteraturstudier och forskningsrapporter.

Denna policy för drogförebyggande arbete utgår från den nationella det drogförebyggande arbetet. Uppföljning och ansvar . Kommunchefen tillsammans med folkhälsostrateg, socialtjänst och skola ansvarar för att policyn uppdateras och följs upp. Kopplat till policyn ska även en .

Snabbguide för drogförebyggande arbete

Uppföljning och ansvar . Kommunchefen tillsammans med folkhälsostrateg, socialtjänst och skola ansvarar för att policyn uppdateras och följs upp. Kopplat till policyn ska även en .

Biträdande r ektorer, pedagoger och elevhälsans personal skapar också egna aktiviteter utifrån de specifika behoven på respektive skola. Drogförebyggande arbete. LAST´N är ett gemensamt handlingsprogram för Kungsbacka kommun, Region Halland och Polisen när det gäller arbete mot missbruk av läkemedel, alkohol, sniffning, tobak och narkotika. LAST´N handlingsprogram. Handlingsprogrammet lägger tonvikten vid förebyggande insatser riktade främst till barn och ungdomar 0-20 år, samt Drogförebyggande arbete. Den övergripande målsättningen för Östersunds kommmuns drogföre­byggande arbete är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.
Kbt ungdom uppsala

Snabbguide för drogförebyggande arbete

Drogförebyggande arbete Undermeny för Drogförebyggande arbete. Cannabisföreläsning 20191104, Cannabis och Ungdomar.

Arbetet kan också samordnas på olika sätt med kommunens övriga främjande och förebyggande arbeten: trygghetsskapande-, våldförebyggande-, brottsföre-byggande-, och föräldrastöds-arbeten, utifrån verksamheternas olika behov. Har du frågor om reglerna för kommunens drogförebyggande arbete, eller Drogförebyggande arbete LAST´N är ett gemensamt handlingsprogram för Kungsbacka kommun, Region Halland och Polisen när det gäller arbete mot missbruk av läkemedel, alkohol, sniffning, tobak och narkotika.
Liljekvist laholm begagnat

Snabbguide för drogförebyggande arbete
Drogförebyggande arbete på krogen. Ansvaret för det lokala arbetet ligger på respektive kommun som själva styr och driver samverkan mellan krog, tillstånd och polis. Varje enskild kommun ska, utifrån gällande nationella riktlinjer, lokalanpassa arbetet så att det fungerar i just deras kommun.

64. Frågor som finns med i Luppen Drogförebyggande arbete i en kommun - ungas alkoholdebut.