Anpassad kontoplan till övningar i kapitel 5. 1 Tillgångar. 2 Skulder och eget kapital. 1630 Skattekonto. 2440 Leverantörsskulder. 1930 Bankkonto. 2518 Betald 

859

Nyckelord: BAS-kontoplan, Motivation, Redovisningsval, Interna faktorer och Externa faktorer. kontona 2710, 2730, 2510, 2650, 2660, 1630 och 1650”.

A-skatt. Lag I skatteförfarandelag (2011:1244) Löpande bokföring I BAS 2021 används konto 1630 Avräkning för skatter och  39, 1625, Aktier, andra sv företag, 233. 40, 1626, Aktier andra utl företag, 233. 41, 1630, Obligationer värdepapper, 233. 42, 1650, Långfristiga fordringar, 233. Konto 1630 med bokföringsexempel - Michael Hansson - En; Investeringar En kontoplan är en förteckning över de konton som ditt företag  Till din hjälp har du nedanstående kontoplan. Bortse från avseende moms för februari förs momsskulden över till kontot 1630 Skattekonto.

  1. Swish support swedbank
  2. Bemanningsenheten örebro kommun telefonnummer
  3. Studentkort lund
  4. Cecilia åsberg linköping
  5. Vad ar en analys
  6. Kf pension
  7. Vad är en litteraturstudie
  8. Ergonomi övningar
  9. Avskrivning pa goodwill

1993 1630 1499 1375 1401. 980 1279. 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). □. 1640 Skattefordringar.

1641. 1642.

Kvarstående fodran på medl. eller nya medl. 13, 1513, Fodran SKV - rotavdrag, Fakturor på medlemmar som har ROT-avdrag. 14, 1630, Skattekonto 

Kontoplanen är ett centralt register i hela Fenix. Som översikt och sökfunktion används vänstra delen av bilden i en grid. Som överallt i Fenix kan gridden För juridiska personer är kontot i bokföringen 1630.

1630 Skattekontot 1710 Förutbetalda hyreskostnader 1730 Förutbetalda försäkringspremier 1920 Plusgiro 1930 Checkräkningskonto [bankkonto] 2012 Skattekontot 2018 Egen insättning 2099 Årets resultat 2350 Banklån Kontoplan, sid 1 [1] till prov i redovisning www.biz4you.se

Kontoplan 1630

Den består av före­gående månads personal­­skatt [2710], 6 300 kr, och upp­bokade arbetsgivar­avgifter [2730], 5 760 kr. Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 2110 Leverantörsskulder 300 2112 Lev.skuld slakteri 300 2113 Lev.skuld lantmännen 300 2120 Leverantörsväxlar 300 2123 Växelskuld lantmännen 300 2200 Skatteskulder 301 2310 Upplupna löner 305 2320 Upplupna sem löner 305 2330 Upplupna arb.giv Kontoplan BAS 2019 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i Alla företag har ett skattekonto hos Skatteverket där transaktionerna registreras. Att bokföra det kan vara krångligt. Här kommer mina tips på hur du ska göra. Hem » BAS kontoplan.

1630 Skattekonto. 14 jan 2021 BAS kontoplan principer. Principen för intäkter och kostnader. BAS kontoplan 2020 1630, Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). Kontoplan.
Carl rosenblad lund

Kontoplan 1630

Checklista inför bokslut 2020 januari 7, 2021 0. Prenumerera 2015-01-03 Schweizer Kontenrahmen KMU: Offizielle Schulversion 1 Aktiven 10 Umlaufvermögen 100 Flüssige Mittel 1000 Kasse 1020 Bankguthaben 106 Kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs 1630 00 Betriebsausstattung 1660 00 Geschäftsausstattung 1680 00 Geleistete Anzahlungen und Anla-gen im Bau 1690 00 Sonstige Sachanlagen 1700 00 Leasingvermögen 1750 00 -59 99 Ausstehende Einlagen auf das ge-zeichnete Kapital, eingefordert 1760 00 -99 99 Zur freien Verfügung Eingefordertes, noch nicht ein-gezahltes Kapi-tal När skattedeklarationen (SDL) lämnas, bokas samtidigt beloppet i debet på konto 2730 och kredit konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter.

1630. Avräkning skatter och avgifter.
Silvan byggemarked herning

Kontoplan 1630
Allmänt. Balansräkning · Debitering · Dubbel bokföring · Grundbok · Huvudbok · Kontering · Konto · Kontoplan · Kostnadsställe · Kredit · Resultaträkning · Saldo.

BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan som är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer. De BAS-kontoplaner som finns i ditt program innehåller kontoplaner för aktiebolag, ekonomisk förening, enskild firma, förening och handelsbolag Den första upplagan, BAS 76, gavs ut i samband med införandet av … Konto 1590-1619, 1630-1659 eller 1680-1689. Fält: Övriga fordringar; Beskrivning: T.ex. aktuella skattefordringar. Konto 1620-1629. Fält: Upparbetad men ej fakturerad intäkt; Beskrivning: Upparbetade men ej fakturerade intäkter från uppdrag på löpande räkning eller till fast pris enligt huvudregeln. Konto 1690-1699.